I denne "annerledes"tiden

Frivillig ringevenn

Hei🥰 i denne "annerledestiden", kan dette være noe for deg?

Frivillige ringevenner?
Den kritiske situasjonen påvirker oss alle. Både praktisk, i relasjoner og psykisk. Mange føler seg utrygge og engstelige i en tid der vi samtidig skal begrense fysisk kontakt. De mange som sitter isolert hjemme kan ha behov for noen å snakke med. Samtidig må vi tenke ut digitale løsninger for å møtes. Det enkleste som vi har tilgjengelig er telefonen. Her kan Kattem frivilligsentral bidra i første omgang.
Derfor vil jeg vite hvem av dere frivillige der ute, som kunne tenke seg å være ringevenn?
Det betyr at jeg først kartlegger hvor mange som kan tenke seg en slik oppgave før jeg går ut med info om at man kan melde seg til sentralen dersom man ønsker en ringevenn.
Hva kan ringevennene gjøre?
Ringevennene kan småprate, lese opp fra nettsidene til helsedirektoratet/folkehelseinstituttet, og slik bidra til å roe ned, skape en følelse av at det det er folk der ute som bryr seg. Dette er viktig mellommenneskelig arbeid og trenger ingen spesiell kompetanse.
Ringevennene skal ikke besøke
Ringevennene skal da holde telefonisk kontakt eller SMS en gang per dag eller etter behov. VIKTIG: Frivillige skal IKKE besøke disse eller være i fysisk kontakt på annen måte.
Hva gjør vi hvis vi får andre spørsmål om hjelp?
Vi diskuterer nå mellom frivilligsentralene hvordan vi praktisk kan gjennomføre for eksempel handling for folk i nærmiljøet. Det vil komme mer informasjon om dette. Det vi vet så langt er at betaling kan skje via vipps og at matvarer i tilfellet må leveres utenfor døren. Husk at matvarer også kan bestilles på nett, for eksempel meny.no kan gjøre dette. Husk også at hvis dere hører om folk som ikke har råd til å kjøpe mat, så kan dette meldes inn til kommunen. De vil få bistand her.
Hva frivillige må huske på
At dere fortsatt tenker på egen helse og følger alle retningslinjer for å ikke bli smittet eller føre smitte videre til andre. Derfor er hovedregelen å ikke være i fysisk kontakt med de vi skal hjelpe.
Kattem frivilligsentral ønsker nå å kartlegge hvilke frivillige som kan og har lyst å bidra og til hvilke oppgaver HVIS det blir aktuelt. Det kan være barnepass, levering av medisiner, levering av varer, mm. Det er fint om frivillige ved sentralen derfor kan sende meg en e-post eller SMS, og si hvilke oppgaver de kan utføre, hvorvidt de har helsefaglig bakgrunn. Dette gjelder altså kun frivillige som ikke er i risikogruppen selv og som ikke er smittet. Dette er foreløpig kun en kartlegging.

Kontakt oss på:
mail: post@kattem.frivilligsentral.no
tlf: 997 29 171

Sammen skal vi komme oss igjennom denne tiden🥰

Mvh
Gunn og Ingerlise

2021 © Kattem Frivilligsentral