Søndag 6 Juni
Kl. 16:00, Kattem Frivilligsentral Spis i fellesskap
Spis i fellesskap, oppstart 6 Juni kl. 16.00
SØNDAGSMIDDAG I FELLESSKAP!


Kattem frivilligsentral inviterer deg ut av hjemmet og inn til oss  på frivilligsentralen, til en hyggelig og sosial søndagsmiddag, hver første søndag i måneden.
Trivelig frivillige serverer deg middag med dessert og kaffe i et godt sosialt miljø.

Tilbudet går ut til hjemmeboende enslige eldre, og påmelding må skje innen den 20. i hver måned.
Vi tar en egenandel på kr. 50.- for hver middag, inkl. dessert og kaffe.


Trenger du transport, så ordner vi det. Gi beskjed om eventuelle allergier! 

Vi starter opp søndag 6. juni kl. 16.00!   Velkommen!

Påmelding skjer ved å sende SMS eller e-post til Malin.                                                                                                
Tlf.: 95499082 / e-post: malingrendal@gmail.com.


Påmelding er stengt
2021 © Kattem Frivilligsentral