Søndagsmiddag i fellesskap.

Søndagsmiddag i fellesskap. Hver 1. søndag i måneden
Søndagsmiddag i fellesskap

Kattem frivilligsentral inviterer deg ut av hjemmet og inn til oss  på frivilligsentralen, til en hyggelig og sosial søndagsmiddag, hver første søndag i måneden.

Trivelige frivillige serverer deg middag med dessert og kaffe i et godt sosialt miljø.


Tilbudet går ut til hjemmeboende eldre, og påmelding innen den 20. i hver måned.
Vi tar en egenandel på kr. 50.- for hver middag, inkl. dessert og kaffe.
Trenger du transport, så ordner vi det. Gi beskjed om eventuelle allergier! 

Velkommen!

Påmelding:  
SMS eller e-post til Malin:  Telefon.: 954 99 082 / e-post: malingrendal@gmail.com


Neste Søndagsmiddag i fellesskap.

Dato Kl. Tittel Sted
Søn 05.12 16:00 Spis i fellesskap Kattem Frivilligsentral
Søn 02.01 16:00 Spis i fellesskap Kattem Frivilligsentral
Søn 06.02 16:00 Spis i fellesskap Kattem Frivilligsentral
Søn 06.03 16:00 Spis i fellesskap Kattem Frivilligsentral
Søn 03.04 16:00 Spis i fellesskap Kattem Frivilligsentral
2021 © Kattem Frivilligsentral